Pediatric Clinic АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН

Акушеро - гинекологичен

Проследяване на нормална и патологична бременност
Гинекологични прегледи
Диатермокоагулация
Ехография
   -  абдоминална
   -  вагинална
Лечение на климактерични оплаквания
Онкопрофилактика
Контрацепция
Ултразвукова-гинекологична и акушерска диагностика, изследване по РАР, микробиология, женска консултация - осигуряване на хоспитализация за раждане и гинекологични заболявания.

д-р Еленка  Янчева

на четни дати за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи

07.30-10.00

11.00-13.30 

07.30-10.00

11.00-13.30
 

07.30-10.00

11.00-13.30

07.30-10.00

11.00-13.30

07.30-10.00

11.00-13.30 
Домашни прегледи 13.30-15.30  13.30-15.30 13.30-15.30  13.30-15.30 13.30-15.30 
Програма "Майчино здравеопазване" от специалист от "АГ и репродуктивна медицина" 10.00-11.00  10.00-11.00 10.00-11.00  10.00-11.00 10.00-11.00 
Профилактични прегледи на рискови групи***        11.00-11.30   

Телефон за връзка: 02/862 91 55; 02/862 91 55 56; 02/862 91 55 57

GSM:0888 674 292

 
 

д-р Антоанета Дука Атанасова - Станкова

на нечетни дати за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 08.15-13.30 08.15-13.30 08.15-13.30 08.15-13.30 08.15-13.30
Домашни прегледи 13.30-15.30 13.30-15.30 13.30-15.30 13.30-15.30 13.30-15.30
Програма "Майчино здравеопазване" от специалист от "АГ и репродуктивна медицина" 07.30-08.15 07.30-08.15 07.30-08.15 07.30-08.15 07.30-08.15
на четна дата за:          
Амбулаторни прегледи     14.00-18.30     
Домашни прегледи     11.30-13.30    
Профилактични прегледи на рискови групи     18.30-19.30     
 Програма "Майчино здравеопазване" от специалист от "АГ и репродуктивна медицина"     13.30-14.00     

Телефон за връзка: 02/862 91 55; 02/862 91 55 56; 02/862 91 55 57

GSM: 0886 366 970