Pediatric Clinic КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Клинична лаборатория

Извършва:
Хематологични, биохимични изследвания, кръвосъсирване и кръвни групи
    - химично изследване на урина
    - изследване на гликиран хемоглобин
    - имунологични изследвания
• CRP, RF, AST, Helicobacter pylori;
• изследване за хепатит С, В, СПИН;
• тест за хламидии;
• тест за бременност (в урина).
- хормонално изследване на щитовидна жлеза
 

Целият спектър на изследванията и цените са представени в публикувания на сайта ценоразпис.

Клинично-лабораторен лекар - Д-р Вълчанова

ДКЦ 5 има договорни отношения и с лабораториите Цибалаб, Синево и Лора.

работно време на лабораторията

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
8.00-13.30 8.30-12.30 8.30-12.30   8.30-12.30 8.30-12.30  

Телефон за връзка: 02/862 91 55; 02/862 91 55 56; 02/862 91 55 57