Pediatric Clinic ПСИХИАТЪР

Психиатър

В кабинета работи д-р Яна Дочева, специалист психиатър с опит в клиничната практика в областта на обща психиатрия и зависимостите.

Има интереси в областта на тревожните разстройства, зависимостите и психотерапията.

д-р Яна Дочева - само платен прием

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи      15.30–18.00  15.30 –18.00  
Домашни прегледи      18.00-20.30 18.00-20.30  

Телефон за връзка: 02/862 91 55; 02/862 91 55 56; 02/862 91 55 57