Pediatric Clinic ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦОННА МЕДИЦИНА

Физикална и рехабилитационна медицина

Първичен амбулаторен преглед
Функционална оценка
Тестове за измерване на гръбначен стълб
Магнитотерапия
Терапия с нискочестотни токове
-    Електрофореза
-    Диадинамофореза
-    ТЕНС електроаналгезия
Терапия със средночестотни токове
Терапия с високочестотни токове
-    Д’ Арсонвал
-    Ултрависокочестотни токове - УВЧ
-    Микровълнова терапия – радар
Електростимулация
Ултразвукова терапия
Светлолечение
-    Терапия с инфрачервени и видими лъчи
Апарат ДИНА за заболявания в областта на периферната нервна система, ревматологията и опорно-двигателния апарат
-    Светлинна терапия с лампа Bioptron
-    Терапия с лампа Солукс
-    Терапия с ултравиолетови лъчи
Лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани
Екстензионна апаратура за заболявания на периферната нервна система и опорно-двигателния апарат
Инхалационна терапия
Сектор „Кинезитерапия“ разполага с всички необходими уреди за ЛФК и клетка на Роше.
Аналитична лечебна физкултура
Дихателна гимнастика
Обучение в ходене и ползване на помощни средства
Обучение в ДЕЖ
Механотерапия
Лечение с положение
Криотерапия + пасивни упражнения
Лечебен масаж – общ и частичен
Кинезиотейпинг

д-р Георги Тодоров

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 09.00 –16.00  09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-16.00
Домашни прегледи 16.00-16.30  16.00-16.30  16.00-16.30  16.00-16.30 16.00-16.30 

Телефон за връзка: 02/862 91 55; 02/862 91 55 56; 02/862 91 55 57